نمایش 1–12 از 137 نتیجه

الکتروموتور موتوژن سه فاز 1.5 اسب 1400دور

3,000,000 تومان

الکتروموتور 5/5 اسب 1500 دور 4 کیلووات موتوژن

8,500,000 تومان

الکتروموتور 5/5 اسب 3000 دور 4 کیلووات موتوژن

8,150,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن 1500 دور 0/37 کیلووات 1/2 اسب

2,830,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن 1500 دور 0/25 کیلووات 1/3 اسب

2,690,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن 1500 دور 0/25 کیلووات 1/3 اسب

3,280,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن 1500 دور 0/37 کیلووات 1/2 اسب

3,400,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن 1500 دور 0/55 کیلووات 3/4 اسب

3,370,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن 1500 دور 0/75 کیلووات 1 اسب

3,520,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن 1500 دور 0/75 کیلووات 1 اسب

4,080,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن 1500 دور 1/1 کیلووات 1/5 اسب

4,260,000 تومان

الکتروموتور تک فاز موتوژن 1500 دور 1/1 کیلووات 1/5 اسب

4,860,000 تومان