نمایش 1–12 از 50 نتیجه

الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1000 دور 0/37 کیلووات 1/2 اسب

2,422,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1000 دور 0/55 کیلووات 3/4 اسب

2,777,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1000 دور 11 کیلووات 15 اسب

16,420,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1000 دور 7/5 کیلووات 10 اسب

13,913,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500 دور 0/12 کیلووات 1/6 اسب

1,546,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500 دور 0/18 کیلووات 1/4 اسب

1,669,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500 دور 0/25 کیلووات 1/3 اسب

1,978,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500 دور 0/37 کیلووات 1/2 اسب

2,070,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500 دور 0/55 کیلووات 3/4 اسب

2,526,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500 دور 0/75 کیلووات یک اسب

2,696,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500 دور 1/1 کیلووات 1/5 اسب

3,183,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500 دور 1/5 کیلووات 2 اسب

3,664,000 تومان